Strijp-Z, Talenten van jong en oud voor een duurzame, gezonde toekomst !

Stichting TGLE start productiehuis AVE Experience en zoekt stagiaires!Stichting TGLE werkt al jaren aan een sociaal kapitaal agenda in Brabant. Alle talenten benutten voor een duurzame toekomst. Juist de talenten van jongeren spelen hier een cruciale rol in. Via het onderwijs zouden we deze talenten kunnen ontsluiten. Dit vraagt echter wat van dit zelfde onderwijs. Als onderdeel van Agri Meets Design heeft TGLE een documentaire gemaakt over de transitie die hiervoor in onderwijsland nodig is. Daarnaast werkt ze zelf met die zelfde opleiding aan die transitie. We maakten deze documentaire als onderdeel van herontwerp van het groene onderwijs, als input voor de ontwikkelagenda groen onderwijs en onze Talent-hibs, die samen strijp-Z gaan vormen!
Aankomende Dutch Design Week en Dutch Agrifood Week is TGLE vertegenwoordigd met deze ambitie via de programma's I4NATURE, www.i4nature.world, en Eat Your Heart out , www.wereldvanvoedsel.nl.
Bekijk hier de documentaire en deel m online!